Verkoop

De verkoop van een woning is meer dan alleen een bord in de tuin. Als ervaren makelaarskantoor adviseren en begeleiden wij u bij het volledige verkooptraject.
 
Deze verkoopbegeleiding bestaat uit:
 
- Het eerste verkoopgesprek;
- Het aanbieden van uw woning;
- Bezichtigingen;
- Onderhandelingen;
- En de gehele juridische afwikkeling.

Het eerste gesprek 
Het verkooptraject begint met een vrijblijvend gesprek bij u thuis. Er vindt dan een opname plaats van uw woning.
 
Tijdens deze eerste opname wordt onder andere gelet op de ligging, de staat en andere relevante aspecten van uw woning.
 
Daarnaast wordt er rekening gehouden met de marktsituatie en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen. Gezamenlijk met u wordt de vraagprijs vastgesteld.
 
Vervolgens wordt er met u besproken welke verkoopmiddelen er worden ingezet bij het in de markt zetten van uw woning.

Het aanbieden van uw woning
Uw woning wordt aangemeld in het uitwisselingssysteem van de NVM, wat onder andere betekent dat alle NVM-makelaars op de hoogte worden gesteld.
 
- Onze ‘eigen’ woningzoekers worden via een e-mail op de hoogte gebracht.
- In overleg met u wordt er een ‘te koop’-bord in uw tuin of op uw raam geplaatst
- Uw woning wordt geplaatst onder ‘Nieuw NVM-aanbod’ in de Wonen&Co bijlage van de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant.
- Ook komt er een etalagepresentatie van uw woning in onze vestiging te hangen.
  
Uw woning wordt geplaatst op de bekende en goedbezochte website www.funda.nl (miljoen views per dag) en onze eigen website www.roosdokkum.nl.
De woning wordt gepresenteerd met professionele foto's, 360 graden foto’s, plattegronden (op basis van NEN2580 meetrapport), video en verkoopbrochure.

Na plaatsing op bovengenoemde websites zal uw woning via onze Facebookpagina middels een gesponsord bericht extra onder de aandacht worden gebracht.

Gedurende het verkooptraject peilen wij de reacties op uw woning. Aan de hand van deze reacties wordt in overleg met u bepaald of de presentatie en andere verkoopactiviteiten eventueel aangepast moeten worden.

Bezichtigingen
Wanneer een aspirant-koper geïnteresseerd is in uw woning, dan wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor een bezichtiging.
De aspirant-koper wordt dan door ons door de woning rondgeleid. Als de aspirant-koper een bod doet, dan leggen wij dit aan u voor en adviseren wij u over de te volgen strategie.

Onderhandelingen
De onderhandelingen worden dan opgestart, met als doel een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren.
 
Niet alleen de verkoopprijs is daarbij belangrijk, maar tevens de datum van overdracht en de roerende zaken die mee worden verkocht.

Juridische afwikkeling
Wanneer er overeenstemming is bereikt tussen u en de koper, dan maken wij de koopovereenkomst op. Daarin zijn alle afgesproken voorwaarden opgenomen.
 
Wanneer beide partijen de overeenkomst getekend hebben, wordt de notaris op de hoogte gesteld, die vervolgens de eigendomsoverdracht voorbereid.
 
De overdracht zal plaatsvinden bij de notaris op een vooraf afgesproken datum en tijdstip. Ook bij het passeren van de akte staan wij u terzijde.

De kosten
Wanneer u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning, dan betaalt u hiervoor courtage. Dit is een vooraf afgesproken percentage van de verkoopprijs. Deze courtage zal bij de notariële overdracht worden verrekend met de verkoopprijs.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor het verkopen van uw woning, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.