Taxaties

Er zijn verschillende redenen om een huis te laten taxeren. Vast staat in ieder geval dat een taxatie meer is dan een simpele optelsom. 

Factoren als de marktsituatie, bouwtechnische aard, juridische aspecten en de courantheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de taxatiewaarde.
 

Redenen voor taxatie
Redenen om een woning te laten taxeren kunnen onder meer zijn:

- U wilt een hypotheek afsluiten;
- U wilt een woning kopen;
- U wilt uw woning verkopen aan uw kinderen of familie;
- U wilt uw woning onderhands verkopen;
- U wilt een waardebepaling voor uzelf of voor de fiscus;
- U wilt inzicht hebben in de successierechten.

In opdracht van…
Taxaties worden door ons uitgevoerd in opdracht van particulieren, pensioenfondsen, notarissen, advocaten, boekhoud- en accountantskantoren, woningcorporaties, gemeentes, curatoren en banken.

Ook voor taxaties van bedrijfsonroerendgoed (EVS-taxatierapport of een Rabobanktaxatie) kunt u bij ons terecht.
Met dit taxatierapport voldoen wij aan alle huidige normen die voor het taxeren van commercieel vastgoed gelden. 

Ervaren taxateur
Onze ervaren taxateur omschrijft in het taxatierapport onder andere de volgende aspecten:

- Het doel van de taxatie;
- Een omschrijving van het object en de omgeving;
- De waardering van het object;
- De onderhoudstoestand van het object;
- Eventuele verontreiniging;
- De privaat- en publiekrechtelijke aspecten.

In onderling overleg
Voor het taxeren en het opmaken van een standaard of NWWI taxatierapport van een woning berekenen wij een vast bedrag. De kosten voor het taxeren en het opmaken van een EVS-taxatierapport voor bedrijfsonroerendgoed zijn afhankelijk van het object en worden in onderling overleg met opdrachtgever afgestemd.

Ondertekende opdrachtbevestiging 
Onderdeel van het taxatierapport is een ondertekende opdrachtbevestiging. Deze wordt u voorafgaand aan het uitvoeren van de taxatie toegestuurd.

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten van een taxatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.