Woontoekomst Noordoost Fryslân

Provincie Fryslân en Netwerk Noordoost organiseerden op woensdag 17 oktober een symposium over de woontoekomst van Noordoost Fryslân.
Deze werd gehouden in De IJsherberg in Dokkum. Krimp, vergrijzing, steeds kleinere gezinnen en de duurzaamheidsopgave hebben grote impact op de woningvoorraad. Daarnaast is 70% van de huizen in de regio in particuliere handen. Met bestuurders, ambtenaren, raadsleden, makelaars, woningcorporaties en andere organisaties werd daarom de bijeenkomst gehouden. 
 

Na presentaties over bevolkingsontwikkelingen en regionaal woningmarktonderzoek en de actuele situatie, werden er drie verschillende workshops georganiseerd. Deze hadden betrekking op de Dorps Ontwikkelings Maatschappijen, de DOM’s, Herbestemming en herontwikkeling en de verduurzamingsopgave van de particuliere woningvoorraad.
In de praktijk blijkt het nog best lastig om er voor te zorgen dat vraag en aanbod van particuliere woningen goed op elkaar aansluiten.